การเดินทาง

สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสาร รถไฟ และเครื่องบิน

*** สำหรับผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน ทางโรงแรมสุนีย์มีรถตู้บริการรถรับส่งระหว่างสนามบินกับโรงแรม โดยจะมีพนักงานชูป้ายโรงแรมรอรับอยู่ที่ประตูทางออก ในกรณีที่รถเต็มอาจต้องรอรถกลับมารับประมาณ 15 นาที ***

การเดินทางมาจังหวัดอุบลราชธานีโดยละเอียด สามารถเข้าถึงได้ที่ลิงค์นี้ ข้อมูลการเดินทาง

ขอขอบคุณข้อมูลการเดินทางจาก http://guideubon.com/

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้สนับสนุน

เตรียมพบกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ณ บูธจากบริษัทต่างๆ ในงาน EECON-41

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒๔๑๐/๒ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๕ ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

อีเมล์: eecon41@ubu.ac.th Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/EECON41/

โทรศัพท์: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๐ โทรสาร: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๓