ที่พักใกล้สถานที่จัดประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์

1. Living Apartment

เตียงเดี่ยว คืนละ 400 บาท

เตียงคู่ คืนละ 450 บาท

เบอร์โทร 045-311094

2. Sabai Sabai Home

เตียงเดี่ยว คืนละ 350 บาท

เตียงเดี่ยว ห้องใหญ่ คืนละ 450 บาท

เบอร์โทร 098-1509541

3. โรงแรมปานจันทร์เพลส

เตียงเดี่ยว คืนละ 450 บาท

เตียงคู่ คืนละ 450 บาท

เบอร์โทร 045-311061

4. เบทเทอร์ เพลส

เตียงเดี่ยว คืนละ 450 บาท

เตียงคู่ คืนละ 450 บาท

เบอร์โทร 045-283338

5. de lit

Standard คืนละ 850 บาท

Standard floor 1 คืนละ 950 บาท

Delux คืนละ 1250 บาท

เบอร์โทร 098-2799476

6. โรงแรมเอพลัส

เตียงเดี่ยว คืนละ 550 บาท

เตียงคู่ คืนละ 550 บาท

เบอร์โทร 080-5447888

7. โรงแรมเนวาด้า

เตียงเดี่ยว คืนละ 650 บาท

เตียงคู่ คืนละ 800 บาท

เบอร์โทร 086-4681914

http://www.nevadacomplex.com/Nevada-Hotel-Accommodation

8. โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล

เตียงเดี่ยว คืนละ 900 บาท รวมอาหารเช้า

เตียงคู่ คืนละ 900 บาท รวมอาหารเช้า

เบอร์โทร 045313358

http://nevadaconventionhotels.com/index.html

ผู้สนับสนุน

เตรียมพบกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ณ บูธจากบริษัทต่างๆ ในงาน EECON-41

ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

๒๔๑๐/๒ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

๘๕ ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

อีเมล์: eecon41@ubu.ac.th Facebook Fan Page: https://www.facebook.com/EECON41/

โทรศัพท์: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๐ โทรสาร: ๐-๔๕๓๕-๓๓๓๓