• ผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถติดตามสถานะการนำเสนอบทความ ได้ที่นี่ Link

- บทความที่ Highlight สีเขียว คือ บทความที่กำลังนำเสนอในขณะนี้ ***

- บทความที่ Highlight สีแดง คือ บทความที่นำเสนอเสร็จไปแล้ว ***

  • ข้อแนะนำสำหรับการนำเสนอแบบปากเปล่า (Presenter Checklist) สามารถเข้าถึงได้ที่นี่ Link
EECON41_Presentation_Status